Hoppa till innehåll

Riksdagsledamot Teuvo Hakkarainen åtalas för spridning av hatspråk

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 1.11.2016 10.00
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare Raija Toiviainen har väckt åtal mot riksdagsledamot Teuvo Hakkarainen för hets mot folkgrupp. Hakkarainen misstänks för att på sin Facebook-sida som anknyter till hans uppgift som riksdagsledamot, ha publicerat en skrivelse i vilken en folkgrupp som bekänner islam på olika sätt har förtalats och smädats på grund av sin tro.

Biträdande riksåklagaren anser att inte heller en riksdagsledamots yttrandefrihet omfattar rätt till hatpropaganda som riktar sig till alla muslimer och är ägnad att väcka förakt och till och med hat som grundar sig på religiös intolerans, mot en folkgrupp som bekänner islam.

Hakkarainen har bestridit att han gjort sig skyldig till brott.

Biträdande riksåklagaren har gjort åtalsprövningen i ärendet eftersom brottsmisstanken anknyter till hur yttrandefrihet utövas i masskommunikation.

Åtalet handläggs i sinom tid vid tingsrätten i Mellersta Finland (dnr R 16/2618). Åtalet som förordnats av biträdande riksåklagaren drivs av en häradsåklagare. Förundersökningsmaterialet blir offentligt när ärendet första gången varit före vid ett domstolssammanträde, om inte domstolen förordnar annat.

Tilläggsuppgifter:föredragande i ärendet, statsåklagare Jukka Rappe, tfn 029 562 0823, jukka.rappe(at)oikeus.fi)