Hoppa till innehåll

Förundersökningen gällande brottet, som kommissarie Juha Joutsenlahti misstänks för, är klar

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.7.2013 14.23
Pressmeddelande

 

På basis av förundersökningen finns det skäl att misstänka kommissarie Juha Joutsenlahti för missbruk av tjänsteställning vid förundersökningen gällande brottet mot Jukka Sakari Lahtis liv. Ärendet överlämnas till åklagaren för åtalsprövning.

Joutsenlahti misstänks för att som undersökningsledare ha ordnat både fotografi -identifiering och konfrontation trots att det på förhand på Joutsenlahtis order har skickats bildmaterial på enbart en av personerna som skulle delta i identifieringarna, dvs. Kai Tanner, till Jukka Lahtis änka Anneli Auer. Auer har även fått vetskap om att personen som bildmaterialet gäller är den som misstänks för brottet. Joutsenlahti misstänks dessutom för att ha undanhållit detta förfarande, som försvagat identifieringens tillförlitlighet, i häktningsrättegången trots att Tanner har uttryckligen ifrågasatt identifieringens tillförlitlighet. Joutsenlahti misstänks ha förfarit på detta sätt för att med häktningen av Tanner få nytta som anknyter till utförandet av förundersökningen.

Vid förundersökningen har framgått att det på undersökningsledaren Joutsenlahtis order har skickats bildmaterial på enbart Kai Tanner till Anneli Auer per e-mail den 4.7.2007. Fotografi -identifieringen har utförts den 10.7.2007 där det för Auer, som skulle identifiera den misstänkte, har visats ett fotografi på ansiktet av Tanner samt flera jämförelsepersoner. Tanner har gripits den 11.7.2007. Vid förundersökningen har dessutom ordnats en konfrontation den 12.7.2007 där Tanner har deltagit som misstänkt. Auer har fortfarande varit den som skulle identifiera den misstänkte.

Joutsenlahti har yrkat på att Tanner ska häktas och motiverat yrkandet bland annat med identifieringen av den misstänkte. I häktningsyrkandet tas fram fotografi -identifieringen och konfrontationen men inte det att bildmaterial hade skickats på förhand. Tanner har i häktningsrättegången uttryckligen ifrågasatt identifieringens tillförlitlighet. Domstolen har beslutat att häkta Tanner som skäligen misstänkt för brottet den 14.7.2007. Beslutet har motiverats bland annat med identifieringen av den misstänkte. Tanner har frigivits på Joutsenlahtis framställning den 18.7.2007.

Brottsmisstanken gällande Joutsenlahti har kommit till förundersökning den 8.6.2012 och med Joutsenlahti koms överens om ett förhör som skulle äga rum den 20.6.2012 i Helsingfors. Joutsenlahti meddelade med ett textmeddelande den 19.6.2012 att han var på sjukledighet och att han skulle återkomma till saken efter sjukledigheten. Han nämnde inte om längden av sjukledigheten. Därefter lyckades man trots försök inte nå honom. För att åtalsrätten för det misstänkta brottet inte skulle ha preskriberats, måste Joutsenlahti delges en stämning senast den 13.7.2012. Med anledning av detta koms med Satakunta tingsrätt överens om att åklagaren skulle utfärda en stämning och Joutsenlahti efterlystes för delgivning av stämningen. Trots flera försök lyckades delgivningen inte före utgången av den normala preskriptionstiden för åtalsrätten.

Satakunta tingsrätt förlängde den 4.7.2007 preskriptionstiden för åtalsrätten med ett år på åklagarens ansökan. Åklagaren i ärendet är statsåklagare Jorma Äijälä. Joutsenlahti har anfört klagan över beslutet och ärendet är anhängigt i Vasa hovrätt. Framskridandet av straffprocessen är beroende av Vasa hovrätts avgörande.

Förutom Joutsenlahti finns inga andra misstänkta i ärendet. Två polismän har hörts som misstänkta men vid förundersökningen har framgått att de inte har gjort sig skyldiga till brott. Dessutom har Tanner hörts som målsägande, Auer som delaktig i ärendet samt två häradsåklagare som vittnen.

Tilläggsinformation: undersökningsledare, häradsåklagare Anssi Hiivala, tel. 029 56 20828