Hoppa till innehåll

Åklagarämbetet i Västra Finlands pressmeddelande: Förundersökningen i ärendet där en polisman misstänks för osann utsaga har blivit klar

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 14.5.2018 14.24
Pressmeddelande

Förundersökningen har blivit klar i ärendet där en polis som målsägande misstänks för osann utsaga vid myndighetsförfarande.

Misstanken ansluter sig till en artikel som Ilkka tidningen publicerade 14.3.2017 angående hovrättens handling. Enligt artikeln hade den överkonstapel som hördes i egenskap av målsägande vid tingsrätten varit säker på att den åtalade hade slagit honom då polisen höll på att gripa personen. Under hovrättens handling var överkonstapeln inte längre säker på vem som hade slagit honom och hade således inga krav i ärendet gentemot den åtalade.

I förundersökningen har det kommit fram att Österbottens tingsrätt hade dömt den åtalade för våldsamt motstånd mot tjänsteman och misshandel samt ålagt honom att betala skadestånd åt målsäganden (överkonstapeln). Vasa hovrätt har förkastat åtalen samt befriat den åtalade från straffpåföljderna och från skyldigheten att erlägga skadestånd.

På basen av förundersökningen misstänks överkonstapeln för osann utsaga vid myndighetsförfarande och missbruk av tjänsteställning 13.12.2013. Utöver de nämnda brottsmisstankar misstänks överkonstapeln och en äldre konstapel för misshandel och brott mot tjänsteplikt, vilka har skett 30.11.2013 vid gripandet av den åtalade.

De båda misstänkta bestrider misstankarna.

Ärendets åklagare, Marina Ek-Bäck från åklagarämbetet i Österbotten, ansvarar, då ärendet överlämnats till åtalsprövning, för informeringen. Åklagarens diarienummer är R 18/2171.

Tilläggsinformation: Förundersökningsledaren, häradsåklagare Jonna Ryynänen, telefon 029 56 26514.