Hoppa till innehåll

Åklagarämbetet i Västra Nyland pressmeddelande: Inget åtal i olyckan som krävde tre beväringars liv

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.9.2018 9.20
Pressmeddelande

Häradsåklagaren vid Åklagarämbetet i Västra Nyland har inte väckt åtal i ärendet där tre beväringar miste livet i den olycka som skedde i Skogby i Leksvall 26.10.2017. VR:s rälsbuss och Försvarsmaktens lastbil krockade då i plankorsningen. Brottsmisstanken var att den beväring som fungerat som chaufför skulle ha gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten och till tre fall av dödsvållande.

Ur de hörda personernas berättelser har klart framgått att väderförhållandena var mycket svåra då olyckan skedde. Sikten från förarhytten har också varit begränsad på grund av lastbilens konstruktion. På basis av den rekonstruktion som polisen har gjort kan man dra den slutsatsen att chauffören från och med det att lastbilen satte sig i rörelse, 13 sekunder och 31 meter från plankorsningen, inte i något skede haft en konkret möjlighet att se rälsbussen. Den beväring som satt längst till höger i lastbilens förarhytt, den plats varifrån man teoretiskt sett skulle ha haft en möjlighet att se rälsbussen, har berättat att han tittade ut i den riktning varifrån rälsbussen kom, men att han varken såg eller hörde någonting.

Åklagaren har på basis av de slutsatser man kan dra av rekonstruktionen samt av de hörda personernas berättelser konstaterat att det inte finns sannolika skäl att anse att den beväring som fungerade som chaufför skulle ha gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten eller till dödsvållande.

Beslutet om åtalseftergift (nr 18/2002, ärendenr SO 18/4069) kan beställas från åklagarämbetet i Västra Nyland på numret 029 562 1040 eller lansi-uusimaa.sy(at)oikeus.fi.

Tilläggsinformation: häradsåklagare Jutta Biström, telefon 029 562 1002.