Hoppa till innehåll

Putin-utredning på slutrakan

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 5.2.2014 12.18
Pressmeddelande

Förundersökningen gällande användning och övervakning av polisens register över brottsmisstänkta (epri) är nästan färdig. Förundersökningen påbörjades i april 2013 efter att medierna informerat om att Ryska federationens president Vladimir Putins namn hade inmatats i registret.

Förundersökningen uppdelades från början i två delar, registrering och informationsläckage, för vilka båda upprättades en egen anmälan. Registreringsgrenen utvidgade sig under utredningens gång till en noggrann utredning gällande upprätthållning av register, utbildning, användning och övervakning.

För registreringsgrenens del finns det efter förundersökningen skäl att misstänka att utbildningen och instruktionerna för användningen av registret och framförallt övervakningen av användningen inte har haft en

vederbörlig nivå och därför har man i registret antecknat speciellt s.k. iakttagelser utan vederbörlig grund.

Förundersökningsmaterialet har i enlighet med förundersökningslagen som trädde i kraft vid årsskiftet skickats till åklagaren i ärendet, biträdande riksåklagare Jorma Kalske, för bedömning om ärendet har utretts tillräckligt. Efter åklagarens ställningstagande bereds ännu de brottsmisstänkta en möjlighet att ge ett slutgiltigt utlåtande.

Under undersökningen av tjänstebrott som chefen för narkotikaroteln vid Helsingforspolisen misstänks för, har det kommit fram fakta på basen av vilka det är ändamålsenligt att överföra brottsmisstankarna om informationsläckage för undersökning i samband med ovannämnda ärende. I dethär ärendet verkar häradsåklagarna Jukka Haavisto och Krista Soukola som undersökningsledare.

Tilläggsuppgifter ger statsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen, t. 029 562 0822.