Hoppa till innehåll

Åtal väcks i fallet om internetbaserad handel med alkohol

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 10.03
Pressmeddelande

 

Statsåklagare Anu Mantilas beslut 26.6.2009 dnr R 08/31:

Statsåklagren har bestämt att väcka åtal i fallet om yrkesmässig förmedling av alkoholhaltiga drycker. Åtalet väcks mot två ansvariga personer i ett estnisk företag. De har bedrivit handel med alkohol över Internet. De åtalade har infört hundratusentals liter alkohol från Tyskland till Finland i kommersiell syfte. Köpare i olika delar av Finland hade beställt och betalat sina uppköp via företagets internetadress www.viinikauppa.com.

Åtal i yrkesmässig förmedling av alkoholhaltiga drycker väcks också mot en ansvarig person i ett estnisk transportföretag. Denna person hade på uppdrag av försäljaren anordnat och transporterat alkoholdrycker till köparna på deras adresser i Finland.

Åtal och förverkandepåföljder är inriktade på perioden januari 2007 - april 2008. Tullen har redan tidigare med stöd av lag om påförande av accis omhändertagit och senare beslagtagit alkoholdrycker ca 100.000 liter. Åklagaren yrkar att också dessa alkoholdrycker konfiskeras.

Statsåklagaren har 26.6.2009 lämnat in en stämningsansökan till Helsingfors tingsrätt, där fallet kommer till huvudförhandling i sinom tid.

Rättegångshandlingarna, förutom de som är skretessbelagda eller de som bestäms att hållas hemliga, är offentliga efter att fallet har behandlats i muntlig förhandling i tingsrätten.

Åklagare i ärendet är statsåklagare Anu Mantila, tel. 010 362 0882.