Hoppa till innehåll

Åtal väcks för skriverier om Astrid Thors på Facebook webbsida

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 24.7.2013 13.04
Pressmeddelande

 

De påståenden och uttalanden om migrations- och Europaminister Astrid Thors, som framförts på webbplatsen Facebook, har lett till åtal. Biträdande riksåklagaren har 9.9.2010 väckt åtal mot en person för grov ärekränkning, olaga hot, offentlig uppmaning till brott och hets mot folkgrupp. Den misstänkta är grundare av Facebook-webbplatsen ifråga och fungerat som dess administratör.

Stämningsansökan i ärendet har tillställts tingsrätten i Birkaland (åklagarens ärende nr R 10/308, tingsrättens ärendenr R 10/4402), där ärendet i sinom tid kommer att prövas i en huvudförhandling. Rättegångshandlingarna blir offentliga när målet har tagits upp till muntlig förhandling vid tingsrätten med undantag av handlingar som är stadgade eller blir förordnade att vara sekretessbelagda.

Biträdande riksåklagaren har dessutom beslutat att förundersökningen avslutas i ett ärende i vilket ett misstänkt ärekränkningsbrott undersöktes. Ärendet anknyter till en otillåten Facebook-profil som gjorts i Astrid Thors namn. På basis av framställan av centralkriminalpolisens undersökningsledare avslutades förundersökningen, eftersom administratören för webbplats i fråga befinner sig i Förenta Staterna och dess lagstiftning inte tillåter rättshjälp i dylika ärekränkningsärenden. Därför är det högst osannolikt att tillräcklig bevisning om gärningsmannens eller -männens identitet kan erhållas i en fortsatt förundersökningen.

Beslutet om begränsning av förundersökning dnr E 10/475 (nr 10/200) kan beställas från Riksåklagarämbetets registrering, tel. 010 362 0810.

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske

Tel. 010 362 0802