Hoppa till innehåll

Åklagarmyndighetens ledande distriktsåklagare har valts ut

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 29.3.2019 14.07
Pressmeddelande

Åklagarmyndighetens ledande distriktsåklagare har valts ut. Riksåklagare Raija Toiviainen har valt Harri Lindberg till ledande distriktsåklagare för Södra Finlands åklagardistrikt, Hannele Selin-Hakala till ledande distriktsåklagare för Västra Finlands åklagardistrikt, Ilpo Virtanen till ledande distriktsåklagare för Norra Finlands åklagardistrikt och Tom Söderlund till ledande distriktsåklagare för Östra Finlands åklagardistrikt.

Ledande distriktsåklagarna börjar i sina uppgifter 1.10.2019 – samtidigt som ämbetsverket med namnet Åklagarmyndigheten påbörjar sin verksamhet. Ledande distriktsåklagaren utnämns till tjänsten för en fem års tidsbunden period.

– Ledande distriktsåklagarens uppgift är betydande, eftersom ledande distriktsåklagaren skapar förutsättningarna för en effektiv och på riksnivå enhetlig åklagarverksamhet. Ledande distriktsåklagaren svarar inom sitt åklagardistrikt också för att de resultat- och andra målsättningar, som ställts för hela åklagarväsendet, uppnås och att distriktet utvecklas långsiktigt så, att personalen hörs och att dess välmående tas hand om, säger riksåklagare Raija Toiviainen.

Tilläggsinformation:

Riksåklagare Raija Toiviainen, tfn 029 562 0802

Södra Finlands åklagardistrikt: Harri Lindberg, åklagarämbetet i Helsingfors, tfn 029 562 2100 Västra Finlands åklagardistrikt: Hannele Selin-Hakala, åklagarämbetet i Inre Finland, tfn 029 562 4600 Norra Finlands åklagardistrikt: Ilpo Virtanen, åklagarämbetet i Uleåborg, tfn 029 562 9000 Östra Finlands åklagardistrikt: Tom Söderlund, åklagarämbetet i Östra Nyland, tfn 029 562 1200

Information om åklagarväsendets organisationsreform