Hoppa till innehåll

Åklagarväsendet startar en utredning gällande en modell med fyra åklagarämbeten

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 2.4.2015 13.01
Pressmeddelande

Åklagarväsendet undgick samarbetsförhandlingar för att skära ner personal då det fick tilläggsfinansiering för åren 2016–2109. Statsrådet fastställde idag beslutet om tilläggsfinansieringen.

Ramarna för de lokala åklagarämbetena kommer år 2016 att vara ca 2,4 % mindre än i år eftersom den uppnådda lösningen innebär ett finansieringsunderskott på 0,5 miljoner redan för år 2016.

"Det bästa och mest motiverade alternativet vore att finansieringen skulle återgå till samma nivå som år 2014 som den parlamentariska arbetsgruppen som utrett resursbehoven för den inre säkerheten och rättsvården föreslår. Det behöver vi verkligen. I varje fall vidtar vi nu utvecklingsåtgärder genom vilka vi försöker förbättra vår produktivitet och motverka de skadliga rättsskyddseffekter, som finansieringsunderskottet medför", säger riksåklagare Matti Nissinen.

Åklagarväsendets utvecklingsplan gäller organisationen, ledarskapet, arbetsmetoderna, förundersökningssamarbetet, åtalsuppgörelsen, skriftligt och påskyndat förfarande, joursystemet, en mer omfattande revision av straffrättsvården samt arbetshälsa.

"Åklagarämbetet ska nu gemensamt se på hur vi kan utveckla vår verksamhet samt vår organisation. Med mindre medel ska nu fås mer till stånd. Eftersom vi är en självständig aktör i statsmaskineriets kärna, förutsätts en initiativrik och fortlöpande utveckling av vår verksamhet", konstaterar Nissinen.

Detta betyder bl.a. utredningsarbete i fråga om en strukturmodell gällande fyra åklagarämbeten i stället för nuvarande tio. I den skulle åklagarämbetena sammanslås till nya enheter 1) Helsingfors, Östra-Nyland och Västra Nyland, 2) Västra Finland, Österbotten och Inre Finland, 3) Östra-Finland och Salpausselkä samt 4) Uleåborg och Lappland. Landskapsåklagarämbetets i Åland särställning tas i beaktande.

"I de här ämbetena skulle åklagarna och sekreterarna ha bättre möjligheter till specialisering, intern utbildning och utveckling av arbetsprocesserna. Antalet lokala kontor skulle ändå inte ändras", berättar Nissinen.

Ytterligare information: riksåklagare Matti Nissinen, tfn 029 56 20801