Hoppa till innehåll

Åtal för mutbrott med anknytning till snöskoterfabriken i Rovaniemi

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.7.2013 10.23
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har väckt åtal för mutbrott i ett ärende, som gäller stödjande av Ari Ruotsalainens politiska verksamhet. Ärendet anknyter till Ruotsalainens offentliga förtroendeuppdrag som ordförande för Rovaniemi stadsstyrelse.

Ruotsalainen misstänks ha erhållit förmåner till ett värde av 27.368 euro av en grupp företag i Helsingfors som deltagit i genomförandet av ett fabriksprojekt i Rovaniemi och av personer med inflytande i företagen ifråga. Ruotsalainen misstänks också ha varit jävig då han deltagit i beslutsprocessen kring fabriksprojektet i Rovaniemi stadsstyrelse.

Ruotsalainen åtalas för tagande av muta och brott mot tjänsteplikt. Arto Merisalo och Tapani Yli-Saunamäki, som representerat företagen och de övriga finansiärerna, åtalas för givande av muta.

Alla misstänkta har bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott. De anser att det är fråga om tillåtet stödjande av politisk verksamhet.

Stämningsansökan i mutbrottsärendet har inlämnats till Helsingfors tingsrätt (åklagarens ärende nr R 10/ 358) där Merisalo och Yli-Saunamäki från tidigare har anhängiga brottmål. Tingsrätten besluter om tidpunkten för huvudförhandlingen.

Biträdande riksåklagaren har förordnat statsåklagare Jarmo Toivola att driva åtalen i tingsrätten.

Till den föreliggande ärendehelheten anknyter en rad beslut om åtalseftergifter som biträdande riksåklagaren har gjort (nr 11/25 och 11/23) till följd av otillräcklig bevisning. Åtalseftergifterna gäller stadsdirektören i Rovaniemi Mauri Gardin och Lasse Kontiola.

Dessutom har biträdande riksåklagaren gjort beslut åtalseftergifter i några fall som gäller valfinansiering (nr 11/22 och 11/24). Åtalseftergifterna grundar sig på otillräcklig bevisning. Besluten gäller Kevas tidigare verkställande direktör Markku Kauppinen samt en annan person.

Rättegångshandlingarna blir offentliga när ärendet första gången har varit uppe i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annorlunda.

Åtalseftergifterna kan beställas från Riksåklagarämbetets registratur, tel. 010 362 0810.

Tilläggsuppgifter ger biträdande riksåklagare Jorma Kalske, tel. 010 3620 802 och statsåklagare Jarmo Toivola, tel. 040 5875 702.