Hoppa till innehåll

Åtal har väckts i Camp Speicher målet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 30.11.2016 13.20
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare Raija Toiviainen har väckt åtal mot två irakiska män som är häktade i Finland. Åtalen gäller mord begångna i terroristiskt syfte och grov krigsförbrytelse begången genom att döda eller medhjälp till dem samt grov misshandel begången i terroristiskt syfte.

Åtalen hänför sig till Camp Speicher massmordet i Irak i juni 2014. I massmordet dräpte kombattanter från IS (Islamic State) över ettusen tillfångatagna soldater och rekryter från den irakiska armén och de irakiska säkerhetsstyrkorna. Soldaterna och rekryterna hade lämnat Camp Speicher armébasen och de bar inga vapen. De åtalade männen misstänks ha deltagit i massmordet som IS kombattanter. Männen har bestridit sin skuld.

De brott som avses i åtalen är internationella brott vars straffbarhet grundar sig på internationella fördrag och bestämmelser som förpliktar Finland.

Biträdande riksåklagare Raija Toiviainen har förordnat statsåklagare Tom Laitinen att driva de väckta åtalen.

Brottmålet kommer att behandlas av Birkalands tingsrätt (dnr R 16/6930).

Stämningsansökan och de offentliga delarna av det förundersökningsprotokoll som hänför sig till den blir offentliga då målet har behandlats av tingsrätten den första gången, förutsatt att tingsrätten inte förordnar annat.

Tilläggsuppgifter: biträdande riksåklagare Raija Toiviainen, telefon 029 562 0802 och e-post raija.toiviainen(at)oikeus.fi eller statsåklagare Tom Laitinen, telefon 029 562 0822 och e-post tom.laitinen(at)oikeus.fi. Båda två är anträffbara på onsdagen 30.11.2016 kl. 13.30 – 14.30.