Hoppa till innehåll

Åtal har väckts för tagande och givande av muta – En åklagare åtalas inte för tvingande till sexuell handling

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 8.12.2015 12.00
Pressmeddelande

Statsåklagare Christer Lundström har idag väckt åtal för tagande av muta mot dåvarande landskapsåklagare Jens-Erik Budd. Han har även samtidigt i samma ärende väckt åtal mot en kvinna för givande av muta.

Statsåklagaren har samtidigt beslutat att inte väcka åtal mot Budd för tvingande till sexuell gärning. Den ovan nämnda kvinnan åtalas till denna del för falsk angivelse.

Händelserna ansluter sig till en restaurangkväll i Mariehamn i senaste sommar. Budd träffade kvinnan som då var svarande i ett brottmål där Budd fungerade som åklagare. Budd och kvinnan samtalade på restaurangen i en timmes tid och avlägsnade sig därifrån hem till åklagaren.

Statsåklagaren fann inte bevis för att kvinnan genom våld eller hot skulle ha tvingats till den sexuella handlingen, som skedde i åklagarens bostad.

Svarandena bestrider sin skuld.

Stämningsansökan har idag inlämnats till Åbo hovrätt (åklagarens ärendenummer R 15/667). Stämningsansökan blir offentlig, då ärendet första gången varit före vid ett domstolssammanträde, om inte hovrätten förordnar annat.

Hovrätten handlägger i första instans brottmål där åklagare åtalas för tjänstebrott.

Beslutet om åtalseftergift (svenskspråkigt) innehåller sekretessbelagd information. Till den offentliga delen kan beslutet om åtalseftergift (nr 15/29, ärendenummer R 15/667) beställas från Riksåklagarämbetets registratur tel. 029 562 0810 eller per e-post vksv(at)oikeus.fi.

Tilläggsinformation:statsåklagare Christer Lundström, tel. 029 56 20817