Hoppa till innehåll

Åtal har väckts i fallet med knivhuggningarna i Åbo

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 27.2.2018 13.03
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare Raija Toiviainen har beslutat att väcka åtal för knivhuggningarna som begicks i Åbo 18.8.2017. Åtal har väckts mot en år 1994 född marockansk medborgare, som för närvarande är häktad såsom misstänkt på sannolika skäl för gärningarna. Åtalen gäller två mord i terroristiskt syfte samt åtta försök till mord i terroristiskt syfte.

Svaranden misstänks ha handlat i terroristiskt syfte så, att svaranden har haft som avsikt att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning.

Svaranden har inte i något skede under förundersökningen bestridit sin skuld till de misstänkta knivhuggningarna. Svaranden har enligt sin egen anmälan emellertid inte haft äkta minnesbilder av samtliga knivhuggningar. Svaranden har hittills inte angett sin klara ståndpunkt till huruvida han begått gärningarna i terroristiskt syfte, så som hävdas i åtalen.

Eftersom det handlar om brott som begåtts i terroristiskt syfte, har beslutet om att väcka åtal gjorts av biträdande riksåklagaren, med avvikelse från sedvanliga brott. Biträdande riksåklagaren har förordnat häradsåklagare Hannu Koistinen från åklagarämbetet i Uleåborg och konsultativ tjänsteman Sampsa Hakala från Riksåklagarämbetet att driva de väckta åtalen.

Stämningsansökan i ärendet har 27.2.2018 inlämnats till Egentliga Finlands tingsrätt, där brottmålet handläggs (tingsrättens ärendenummer R 18/970).

Stämningsansökan med därtill anknytande offentliga delar av förundersökningsprotokollet blir offentliga när ärendet för första gången tagits upp i tingsrättens sammanträde.

Biträdande riksåklagaren har dessutom, för en misstänkt gärnings del, fattat ett beslut om åtalseftergift gällande försök till mord i terroristiskt syfte. Beslutet grundar sig på att det i fråga om denna enskilda gärning inte finns sannolika skäl att misstänka att ett brott har begåtts. Beslutet (nr 18/3) kan beställas från Riksåklagarämbetet på adressen vksv(at)oikeus.fi eller via telefonnumret 029 562 0810. Eftersom åtal väckts i samma ärende, blir förundersökningsmaterialet i anslutning till beslutet om åtalseftergift offentligt först då när ärendet tagits upp i tingsrätten.

Tilläggsinformation: biträdande riksåklagare Raija Toiviainen, telefon 029 562 0802 och e-post raija.toiviainen(at)oikeus.fi.