Hoppa till innehåll

Förundersökningen av misshandel riktad mot den misstänkte i knivhuggningsfallet i Åbo läggs ner

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 29.11.2017 13.08
Pressmeddelande

Utomstående riktade våld mot den misstänkte för knivdåden i Åbo 18.8.2017 efter polisens gripande. Personerna misstänks ha slagit och sparkat gärningsmannen efter att polisen redan fått kontroll över honom. En förundersökning inleddes för att utreda om personerna hade gjort sig skyldiga till misshandelsbrott.

Häradsåklagare Hannu Koistinen från åklagarämbetet i Uleåborg och överinspektör Sampsa Hakala från Riksåklagarämbetet har 29.11.2017 på framställning av utredningsledaren beslutat lägga ner förundersökningen på grund av brottens obetydlighet. Besluten gäller två personer. De andra möjliga misstänktas identitet har hittills förblivit okänd.

Åklagarna har utifrån de förundersökningsåtgärder som redan vidtagits ansett att även om förundersökningen slutfördes och skuldfrågorna klargjordes med den säkerhet som åtalsväckning förutsätter, skulle ändå ett på prövning beroende beslut om åtalseftergift fattas på grund av brottens obetydlighet.

I bedömningen av obetydligheten har beaktats att inga synliga skador konstaterats hos knivhuggaren. De misstänkta personernas skuld minskas av knivhuggarens eget handlande omedelbart före gripandet. Ett förhindrande av det hade tillåtit användning av nödvändiga och rätt proportionerade kraftåtgärder. För de misstänkta brotten skulle det inte bli strängare straff än bötesstraff och gärningarna bör, bedömt som en helhet, betraktas som obetydliga. Inte heller kräver ett viktigt allmänt eller enskilt intresse att förundersökningen ska fortsätta.

Åklagarna har inte i sitt beslut tagit ställning till huruvida ett brott har begåtts i fallet eller inte.

Åklagarnas beslut om begränsning av förundersökningen (ärendenummer S 17/5824, beslutsnumren 17/1722 och 17/1723) kan beställas per e-post från åklagarämbetet i Uleåborg på adressen [email protected] eller per telefon 029 562 9015.

Undersökningsmaterialet är ännu inte offentligt, eftersom förundersökningen av knivdådet till övriga delar fortfarande pågår. Informationen om förundersökningen sköts av centralkriminalpolisen.

Ytterligare information: häradsåklagare Hannu Koistinen, tfn 029 562 9013 och överinspektör Sampsa Hakala, tfn 029 562 0886.