Hoppa till innehåll

Åbos terroristbrottsärende handläggs av en åklagargrupp som leds av biträdande riksåklagaren. Polisens användning av maktmedel leder inte till åklagarens åtgärder

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 21.8.2017 15.14
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare Raija Toiviainen har i dag satt ihop en åklagargrupp, som hon själv leder. Gruppen svarar för åklagaruppgifterna i brottsärendena som gäller knivhuggningarna begångna i Åbo 18.8.2017. Åklagaren, som fungerar som undersökningsledare i polisbrott, har 19.8.2017 beslutat, att polisens användning av maktmedel i samband med gripandet av den för knivhuggningarna misstänkta personen, inte ger anledning till utredning av polisens straffansvar.

Knivhuggningarna, som undersöks som flera mord och flera försök till mord, misstänks vara brott som begåtts i terroristiskt syfte. Om väckande av åtal för dylika brott beslutar, till skillnad från sedvanliga brott, riksåklagaren.

Liksom i andra brottsärenden, är åklagarens uppgift även i terroristbrott, att se till och övervaka, att brottsmisstanken blir utrett på behörigt sätt och på ett sätt som parternas rättssäkerhet förutsätter. Riksåklagarämbetet och polisen har därför varit i tätt samarbete ända från början av förundersökningen.

För skötande av åklagaruppgifterna i helheten med brottsmisstankarna gällande knivhuggningarna, har satts ihop en åklagargrupp. Gruppen består, förutom av biträdande riksåklagare Toiviainen, av två åklagare, som specialiserar sig på handläggning av terroristbrottsärenden: häradsåklagare Hannu Koistinen från åklagarämbetet i Uleåborg, och överinspektör med åklagarbefogenheter, Sampsa Hakala, från Riksåklagarämbetet.

Centralkriminalpolisen svarar för informerandet om förundersökningen av knivhuggningsfallet.

Polisens användning av maktmedel leder inte till åklagarens åtgärder

Undersökningsledaren i Riksåklagarämbetets handläggningsenhet för polisbrott, häradsåklagare Tero Kekki, har 19.8.2017 prövat polisens användning av tjänstevapen i samband med gripandet av den för knivhuggningarna misstänkta personen. I ärendet har inte kommit fram omständigheter, på basis av vilka åklagaren skulle ha anledning till åtgärder.

Tilläggsuppgifter:Brottsmisstankarna gällande knivhuggningarna: biträdande riksåklagare Raija Toiviainen, tfn 029 562 0802Polisens användning av maktmedel 18.8.2017: häradsåklagare Tero Kekki, tfn 029 562 0828