Hoppa till innehåll

Förundersökningsledaren beslöt att avsluta förundersökningen

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 15.00
Pressmeddelande

 

Statsåklagare Ari-Pekka Koivisto och häradsåklagare Mika Appelsin har som förordnade förundersökningsledare den 7 maj 2008 beslutat att avsluta förundersökningen gällande kriminalkommissarien vid Helsingfors polisämbete Juha Piippo, som har misstänkts för brott mot tjänsteplikt.

Kriminalkommissarie Piippo har misstänkts för att han 29.9.2006 med avsikt skulle ha gett fel information till Helsingfors tingsrätt i en ansökan om teleavlyssning. Piippo har själv bestridit ifrågavarande misstanke.

I förundersökningen har det på ett tillförlitligt sätt blivit klart att då Piippo skött ett tvångsmedelsärende, som hört till en annan undersökningsledare och som denne har förberett, har Piippo inte haft orsak att misstänka riktigheten av uppgifterna i ansökan. Således finns det inte längre någon orsak att misstänka Piippo för avsiktligt eller ens av oaktsamhet utfört tjänstebrott.

Beslutet är offentligt. Förundersökningsmaterialet som hör till beslutet blir inte offentligt, eftersom det hör till en omfattande sekretessbelagd förundersökningshelhet.

Förundersökningen gällande de övriga brottsmisstänkta fortsätter.

Beslutet om avslutande av förundersökningen (nr 1/2008, dnr S 07/02) kan beställas från Riksåklagarämbetets registrering, tel. 010 362 0810.