Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens pressmeddelande: Ingen undersökning gällande motorcykelpolisens åtgärder i samband med motorcykeljakten i Helsingfors och Esbo

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 29.3.2017 12.45
Pressmeddelande

 

I ärendet där en motorcykelpolis jagar en annan motorcykel i Helsingfors och Esbo den 29.6.2016, har det gjorts en inledande utredning i enlighet med förundersökningslagens 3 kapitel 3 §. Under utredningen har motorcykelpolisen och hans befäl inkommit med skriftliga förklaringar. Utöver detta har aktuell lagstiftning och Polisstyrelsens anvisningar utretts.

Riksåklagarämbetes undersökningsledare, häradsåklagare Laura Sairanen har den bestämt att förundersökning i ärendet inte görs. Under utredningen har det inte kommit fram sådana omständigheter att förundersökning i ärendet borde inledas. Det finns inte skäl att misstänkta att motorcykelpolisen skulle ha brutit mot förmans order, gällande anvisningar eller lagstiftning.

Undersökningsledarens beslut (5500/S/389717, Riksåklagarämbetes dnr R 17/138) kan beställas från Riksåklagarämbetet, tel. 029 562 0834.