Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens pressmeddelande: Förundersökning om polisens användning av maktmedel i Vasa inleds inte

Utgivningsdatum 16.7.2019 12.00 | Publicerad på svenska 23.7.2019 kl. 11.58
Pressmeddelande

Polismännen misstänkts inte för brott i fallet där polisen använde ett skjutvapen för att avvärja ett livsfarligt angrepp i Vasa 30.6.2019.

Polisen hade fått en anmälan om en man som hotat sin granne med en sax. Den polispatrull som larmats till platsen försökte få mannen att överlämna saxen med hjälp av befallningar och elchockvapen. Mannen drog sig dock tillbaka till sin bostad och kastade diverse föremål ut genom dörren och fönstret mot polisen. Mannen hade eggvapen i handen och hotade att döda polisen. Polisen använde ett elchockvapen och OC-spray, men de hade ingen inverkan på mannen.

Utan förvarning stormade mannen ut ur bostaden och närmade sig polispatrullen med kniven höjd. Polismannen sköt två gånger mot mannens fötter. Mannen drog sig tillbaka till sin bostad och fortsatte agera aggressivt. Polisen stormade mannens bostad och omringningen slutade med att mannen greps.

En preliminär utredning angående polisens agerande har gjorts i enlighet med förundersökningslagens 3 kapitel 3 § 2 moment. På basis av denna utredning kan användningen av skjutvapnet i fallet anses nödvändigt och försvarbart. Användningen av skjutvapnet var det enda beaktansvärda alternativet för att avvärja det livshotande angreppet. Det finns inte skäl att misstänka polismännen för brott.

Polisinrättningen i Inre Finland utreder den för polisens maktbruk utsatta mannens agerande som misstänkt mordförsök, våldsamt motstånd mot tjänsteman, försök till misshandel och skadegörelse. Förundersökningen pågår fortfarande och polisinrättningen i Inre Finland ansvarar för information kring den.

Besluten (19/888, 19/889 och 19/890) kan beställas från Riksåklagarämbetet, tel. 029 562 0834 eller tutkinta.vksv(at)oikeus.fi.

Häradsåklagare Heikki Stenius, tel. 029 562 0828.