Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Förundersökning gällande en polisman i tjänsteförhållande vid polisinrättningen i Helsingfors

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 20.12.2021 8.26 | Publicerad på svenska 28.12.2021 kl. 15.04
Pressmeddelande

Polisinrättningen i Helsingfors har förra veckan informerat om en brottsmisstanke som riktats mot en polis i tjänsteförhållande vid inrättningen. Förundersökningen har inletts och på grund av ärendets art fungerar åklagaren som förundersökningsledare i enlighet med de särskilda undersökningsarrangemang som beskrivs i 2 kap. 4 § 1 mom. i förundersökningslagen, även om det brott som polismannen misstänks för inte har begåtts i samband med tjänsteuppdrag.

Undersökningsledare är specialiståklagare Heidi Savurinne vid riksåklagarens byrå.

I nuläget gäller brottsmisstanken främst ett skjutvapenbrott som handlar om hantering och innehav av skjutvapen under en längre period. Sekundärt gäller förundersökningen också polismannens agerande i privatlivet som senare upplevts som hotfull. Eventuella andra brottsrubriceringar preciseras utifrån förundersökningens resultat.

I nuläget finns det inte mer att informera om i ärendet och ytterligare information lämnas inte ut till media. Mer information om ärendet kommer i takt med att förundersökningen fortskrider och brottsrubriceringarna preciseras.