Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Förundersökning inleds inte beträffande vapenanvändningen av en polis i Gruvsta 20.2.2021

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 17.5.2021 13.08 | Publicerad på svenska 19.5.2021 kl. 15.55
Pressmeddelande

Förundersökning inleds inte vad gäller förfarandet av den polis som avlossade ett skott, eftersom det i ärendet inte finns skäl att misstänka att polisens förfarande motsvarar brottsbeskrivningen för något brott.

Nödcentralen hade på natten 20.2.2021 gett flera polispatruller ett brådskande uppdrag till Gruvsta i Vanda. Enligt uppdraget rörde sig en beväpnad man i trapphuset i ett flervåningsbostadshus. En patrull från polisinrättningen i Helsingfors, vilken befann sig i närheten och bestod av tre poliser från beredskapsenheten Karhu, var först på plats.

Patrullen hade mött målpersonen i trapphuset och beordrat honom att lämna ifrån sig sitt vapen och varnat för maktmedel, också för användning av skjutvapen. Målpersonen hade fortsättningsvis närmat sig patrullens medlemmar med vapnet i handen, då en av patrullens medlemmar i trapphuset avlossade ett skott som var siktat snett neråt och träffade målpersonens nedre extremitet vid baken.

Senare visade det sig att målpersonens vapen var ett luftvapen, som på vilseledande sätt påminde om ett skjutvapen. I situationen med ett snabbt händelseförlopp i trapphuset kände enbart målpersonen till vapnets karaktär. Målpersonens skottsår hade inte varit livshotande.

Polisens användning av maktmedel och/eller utövande av nödvärnsrätt är alltid förknippat med ett betydande samhälleligt utredningsintresse. Ju hårdare maktmedel som använts eller ju hårdare en eventuell nödvärnsrätt utövats, desto större utredningsintresse. Utredningsintresset anknyter till medborgarnas rättsskydd i förhållande till statsmakten och å andra sidan också till myndighetsverksamhetens pålitlighet och legitimitet.

Utredningsintresset konkretiseras i maktmedels- och/eller nödvärnssituationer på så sätt att det kan vara nödvändigt att inleda förundersökning med "låg tröskel”, om det inte med andra metoder är möjligt att få en tillräckligt tillförlitlig bild av händelseförloppet. Enbart en inhämtad tillräcklig och tillförlitlig utredning av händelseförloppet möjliggör en hållbar juridisk bedömning av personernas förfarande i händelsen.

I det aktuella fallet har en så omfattande och tillförlitlig utredning om händelseförloppet fåtts i den preliminära utredningen, att undersökningsledaren kunnat göra en juridisk bedömning som gäller den polis som avlossat skottet utifrån den preliminära utredningen.

I detta fall har polisens agerande bedömts i första hand ur en synvinkel som omfattar bestämmelserna om polisens maktmedel och vapenanvändning (polislagen 2 kap. 18 § och 19 §). Förfarandet av den polis som använde ett vapen kan i detta fall också bedömas ur en synvinkel som omfattar nödvärn enligt 4 kap. 4 § i strafflagen. Lindrigare maktmedel än användning av skjutvapen var inte tillgängliga i situationen i fråga för att få slut på målpersonens förfarande.

Undersökningsledare Tapio Mäkinen har beslutat att förundersökning inte görs i ärendet. I ärendet finns det inte skäl att misstänka att den polis som avlossade ett skott gjort sig skyldig till brott i ärendet.

Undersökningsledarens beslut (nr21/290, ärendenr R 21/108) kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt, [email protected], tfn 029 562 2100.

Närmare information: undersökningsledare, specialiståklagare Tapio Mäkinen, tfn 0400 771 658