Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Förundersökningen om trafikolyckan i Torneå 2.6.2021 klar

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.11.2021 10.00 | Publicerad på svenska 22.11.2021 kl. 10.03
Pressmeddelande

Förundersökningen om trafikolyckan i Torneå 2.6.2021 är klar. Beträffande den polis som var föraren av polisbilen har ärendet överförts till åklagaren vid Norra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning.

En person som framförde en motorcykel omkom i olyckan efter att ha kolliderat med en polisbil som höll på att svänga på Kromintie i Torneå. I förundersökningen har den polis som framförde polisbilen misstänkts för äventyrande av trafiksäkerheten, dödsvållande och brott mot tjänsteplikt. Ärendet har överförts till åtalsprövning på verksamhetsstället i Kemi vid Norra Finlands åklagardistrikt. 

Motorcykelföraren som omkom i olyckan har i sin tur misstänkts för bl.a. trafikbrott i förundersökningen. För hans del har ärendet avslutats i förundersökningen med stöd av 10 kap. 2 § i förundersökningslagen då han har avlidit och det inte är möjligt att väcka åtal mot någon.

I nuläget finns det inte mer att informera om i ärendet. 

Undersökningsledare i ärendet har varit distriktsåklagare Katri Junnikkala-Heikkinen vid Norra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 56 29019 (Uleåborg verksamhetsställe). Enligt 2 kap. 4 § i förundersökningslagen fungerar åklagaren som förundersökningsledare i en situationen där det finns skäl att misstänka en polisman för brott.

Distriktsåklagare Ville Väkeväinen vid Norra Finlands åklagardistrikt kommer att informera om åtalsprövningen när den är klar.