Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Ingen förundersökning om polisens vapenanvändning i Jämsä i november 2021

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 12.1.2022 14.46 | Publicerad på svenska 13.1.2022 kl. 14.58
Pressmeddelande

En inledande utredning enligt förundersökningslagen har gjorts om polisens vapenanvändning under ett polisuppdrag i Jämsä 16.11.2021. I situationen sköt polisen en person som använt skjutvapen i handen. Distriktsåklagaren som fungerade som undersökningsledare för den inledande utredningen har bedömt om det finns skäl att inleda förundersökning om polisens agerande i situationen. Distriktsåklagaren har beslutat att en förundersökning inte ska göras.

I situationen var det frågan om en på förhand planerad användning av maktmedel. Enligt anvisningen om användning av maktmedel skulle det lindrigaste, effektivaste och bäst fungerande maktmedlet användas för att stoppa den farliga personens agerande. Det var tillåtet att använda vapen.

I enlighet med handlingsplanerna utfärdades order mot målpersonen och personen varnades om möjligheten att maktmedel och vapen kan användas. När målpersonen sköt, var poliserna till en del i bostadens kokvrå, varifrån det inte fanns någon annan utväg än genom fönstret.

Trots polisens order och varningar gick målpersonen till obehörigt angrepp. Lindrigare maktmedel hade inte fungerat. Användningen av skjutvapen i situationen var nödvändig och försvarlig.

Det var frågan om att stoppa en person som orsakar omedelbar och allvarlig fara för någon annans liv eller hälsa på det sätt som avses i polislagen. I situationen hade polisen inte några lindrigare sätt att stoppa målpersonen, med beaktande av det skjutvapen som målpersonen hade, målpersonens agerande, avstånden mellan personerna, avstånden mellan personerna och andra omständigheter.

Enligt den inledande utredningen finns det inte skäl att misstänka brott i fråga om polisens användning av maktmedel.

Materialet som användes i den inledande utredningen ingår till stor del i förundersökningsmaterialet för ärende 5680/R/49341/21, där målpersonens agerande utreds. Materialet blir offentlig när förundersökningen 5680/R/49341/21 färdigställs.

Undersökningsledarens beslut (nr 22/42–45, ärendenr PETR R 21/857) kan beställas hos Västra Finlands åklagardistrikt, [email protected]

Undersökningsledare, distriktsåklagare Jonna Ryynänen, Västra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 6514