Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Ingen förundersökning om polisens vapenanvändning i Vahto i Rusko

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 8.9.2021 15.58 | Publicerad på svenska 8.9.2021 kl. 16.06
Pressmeddelande

En inledande utredning om förutsättningar för en förundersökning är klar i fallet med polisens användning av skjutvapen i Vahto i Rusko 23.8.2021. Den inledande utredningen baserar sig på en teknisk undersökning, skriftlig redogörelse och hörande. Specialiståklagare Heidi Savurinne som varit undersökningsledare i fallet har beslutat efter den inledande utredningen att en förundersökning inte inleds.

Polisen fick ett meddelande från nödcentralen 23.8.2021 om en våldshandling i en privat bostad. Polispatrullen som kom till platsen mötte motstånd med skjutvapen och en polisman skadades. En medlem i en andra polispatrull som kom till platsen kort därefter använde maktmedel genom att rikta ett skott med skjutvapen mot den våldsamma personen. 

Enligt den inledande utredningen har polisens användning av vapen varit det enda möjliga maktmedlet för att stoppa personen i situationen. Den person som var föremål för åtgärden hade beväpnat sig med ett stort skjutvapen som lämpar sig för allvarligt våld. Personen hade inte lytt ordern och polisen hade inte fått honom att ge upp sitt vapen. Innan maktmedel användes hade föremålet för åtgärden skadat en civilperson och en polis. Polisens användning av maktmedel har handlat om att stoppa en person som orsakar omedelbar och allvarlig fara för någon annans liv eller hälsa. 

Enligt den inledande utredningen finns det inte skäl att misstänka att polisen begått ett brott i situationen som ledde till användning av maktmedel. 

Undersökningsledarens beslut (ärendenummer R 21/660) kan beställas från riksåklagarens byrå per e-post på tutkinta.valtakunnansyyttaja.syyttaja (at)oikeus.fi eller per telefon på 
029 56 20834


Specialiståklagare, undersökningsledare Heidi Savurinne, tfn 029 620 873