Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Polisman misstänks inte för brott i ett fall där han besköt en väpnad man i Träskända i juni

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 20.7.2020 15.14
Pressmeddelande

Den 15 juni 2020 förmedlade nödcentralen till polisen ett meddelande om en förvirrad person som med ett vapen tog sikte på passerande fordon. En polispatrull nådde den aktuella personen i en portuppgång och befallde under hot om användning av vapen mannen att visa sina händer. Han reagerade trotsigt på befallningen, skrek åt polispatrullen att han hade ett vapen och krävde att polisen skulle skjuta honom.

Trots många befallningar och hot med skjutvapen vägrade mannen hålla sina händer synliga. Med en maskinpistol avlossade polismannen ett skott mot mannens lår, varefter mannen slutade göra motstånd. Polispatrullen grep mannen och hittade i bakdelen av hans byxor ett gasvapen. Den tillkallade ambulansen transporterade mannen till sjukhus.

En förundersökning som avses i 3 kap. 3 § 2 mom. i förundersökningslagen har gjorts gällande polismannens agerande. Enligt denna kunde polisens användning av vapen vid gripandet anses vara nödvändig. Förhandsuppgifterna och mannens aggressiva beteende visar att det i situationen fanns en konkret och omedelbar fara för att mannen när som helst kunde ha använt sitt vapen mot polispatrullen.

I den beskrivna situationen var användning av skjutvapen det enda tänkbara tvångsmedlet som kunde tillgripas för att stoppa mannen. Gripandet kunde inte skjutas upp på grund av att människor rörde sig på händelseplatsen och att mannens oförutsebara beteende utgjorde en allvarlig säkerhetsrisk.

Det finns inget skäl att misstänka att den polisman som använde vapen gjort sig skyldig till ett brott.

Beslutet i ärendet R 20/462 kan beställas från riksåklagarens byrå, tfn 029 562 0810 eller valtakunnansyyttaja.syyttaja(at)oikeus.fi.

Undersökningsledare, tf specialiståklagare Heikki Stenius, tfn 029 562 0828, [email protected]