Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Preliminär utredning klar om polisens förfarande vid förundersökning om värdetransportrånet i Åbo

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 1.12.2021 14.03
Pressmeddelande

Åklagaren har blivit klar med sin preliminär utredning om förutsättningar för förundersökning om polisens eventuella underlåtenheter vid förundersökningen om värdetransportrånet i Åbo 5.8.2002. Vid den preliminära utredningen har bl.a. flera polismän förhörts..

Målet med begäran om undersökning har varit att utreda huruvida poliserna har vid undersökningen av fallet gjort sig skyldiga till sådana underlåtenheter som ger skäl att misstänka en polisman för tjänstebrott. Åtalsrätten för eventuellt brott mot tjänsteplikt och missbruk av tjänsteställning har preskriberats 2017.

Enligt den preliminära utredningen finns det inte skäl att misstänka att någon polisman har gjort sig skyldig till grovt missbruk av tjänsteställning. Enligt utredningen har eventuella underlåtenheter vid undersökningen av fallet inte berott på strävan efter att inte realisera straffansvaret i fallet.

Undersökningsledare i ärendet har varit distriktsåklagare Olli Sulkonen vid Västra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 3951.

Undersökningsledarens beslut 21/6955 (ärendenummer R 21/7230) kan beställas från Västra Finlands åklagardistrikt, [email protected] eller per telefon på 029 562 4600.

Enligt 2 kap. 4 § i förundersökningslagen fungerar en åklagare som undersökningsledare när en preliminär utredning gäller polisens tjänsteuppdrag.