Hoppa till innehåll

Riksåklagaren tror att samarbetet med polisen kommer att intensifieras

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.7.2013 14.31
Pressmeddelande

 

Riksåklagare Matti Nissinen välkomnar polisdistriktens nya gränser i polisstyrelsens reformförslag.

"Då åklagarämbetenas och polisens enhetsgränser är närmare varandra, fungerar det administrativa och operativa samarbetet ännu bättre än förut", säger Nissinen.

"Erfarenheterna av samarbetet med den lokala polisen har varit goda. Den nu presenterade nya förvaltningsstrukturen för polisen, ger utmärkta möjligheter att bygga upp en verksamhetskultur med ett nära samarbete, vilket också den nya förundersökningslagen förutsätter", fortsätter han.

Riksåklagaren ser det också som positivt att inte centralkriminalpolisen enbart görs till en expertorganisation och att lagstiftningen gällande centralkriminalpolisen inte ändras.

" Bekämpningen av organiserad brottslighet är en mycket viktig och svår fråga. Reformen förstärker den lokala polisens beredskap vid bekämpning av den organiserade brottsligheten."

Riksåklagarämbetet har hörts då polisstyrelsens reform förbereddes.

"Jag märker att våra tankar har tagits i beaktande och reformen är också i enlighet med åklagarväsendets syn", framhäver riksåklagare Nissinen och väntar att det goda samarbetet med inrikesministeriets polisavdelning och polisstyrelsen kommer att fortsätter då ärendets beredning fortgår.

Ytterligare information ger riksåklagare Matti Nissinen tel. 029 56 20801