Kantelu syyttäjän tekemästä päätöksestä eli muutosharkintapyyntö

Jos et asianomistajana ole tyytyväinen syyttäjän tekemään päätökseen olla nostamatta asiassasi syytettä tai olla toimittamatta pyytämääsi esitutkintaa, ensisijainen oikeusturvakeinosi on nostaa itse syyte. 

Voit myös kannella syyttäjän tekemistä päätöksistä valtakunnansyyttäjälle. Vaikka valtakunnansyyttäjä ei toimi varsinaisena muutoksenhakuasteena syyttäjän ratkaisuille, voi hän harkintansa mukaan ottaa asian uudelleen ratkaistavaksi. 

Kantelu syyttäjän muusta menettelystä eli hallintokantelu

Jos olet sitä mieltä, että syyttäjä ei ole toiminut laillisesti ja velvollisuuksiensa mukaisesti, voit kannella syyttäjän menettelystä valtakunnansyyttäjälle. 

Jos valtakunnansyyttäjä ottaa kantelun tutkittavaksi, hän arvioi, onko syyttäjä menetellyt virkavelvollisuuksiensa ja hyvän syyttäjätavan mukaisesti.

Kanteluratkaisuja

Tällä sivulla julkaistaan selosteet niistä tapauksista, joissa syyttäjän tekemä ratkaisu tai hänen menettelynsä on antanut aihetta valtakunnansyyttäjän toimenpiteisiin.

Ratkaisuja voi tilata valtakunnansyyttäjän toimiston kirjaamosta.

Näytetään 1 - 20 / 20